Co je RAW med a jaké jsou jeho vlastnoti?

Raw med lze asi nejlépe popsat tak, že se jedná o med „takový, jaký se nachází ve včelím úlu“. Vyrábí se extrakcí medu z plástů úlu a jeho přelitím přes síťku nebo nylonovou tkaninu, aby se med oddělil od nečistot, jako je včelí vosk a mrtvé včely :(

Po scezení se surový med stáčí do lahví a je připraven ke konzumaci.

Samotný proces získání raw medu může zahrnovat opatření, která mají za cíl minimalizovat zásahy do přirozeného stavu medu. Někteří výrobci raw medu preferují tradiční metody, jako je ruční sběr medu nebo používání starých technik, které minimalizují tepelné zpracování.

rawhoney

Zpracování medu za nízkých teplot může být klíčovým faktorem pro zachování živin a dalších přínosů. Při výrobě raw medu by se nemělo používat vysokých teplot, což umožňuje uchování citlivých látek, jako jsou enzymy, vitamíny a minerály, které by mohly být při zahřívání zničeny.

Přítomnost pylu v raw medu může být považována za další výhodu, protože pyl obsahuje širokou škálu živin a může poskytovat přínosy pro imunitní systém a celkové zdraví.

Je důležité si být vědom toho, že označení "raw med" není jednotné a může se lišit mezi různými značkami a regiony. 

Jako nejpůsobivější fakt týkající se raw medu bychom mohli označit, že obsahuje téměř 30 druhů bioaktivních rostlinných sloučenin. Tyto se nazývají polyfenoly a působí jako antioxidanty. Mnoho studií spojuje tyto antioxidanty s nemalými zdravotními přínosy, včetně léčby zánětu, nižšího rizika srdečních chorob a některých druhů rakoviny. 

Raw med je tedy med, který nebyl zpracován za zvýšených teplot a nebyl filtrován. Mezi jeho další prospěšné vlastnosti můžeme zařadit:

  1. Přítomnost pylu: Raw med často obsahuje větší množství pylu než med, který byl filtrován. Pyl přináší potenciální zdravotní výhody, protože může obsahovat různé živiny a antioxidanty.

  2. Enzymy: Při zpracování medu při vysokých teplotách se některé enzymy mohou zničit. Raw med, který nebyl vystaven vysokým teplotám, zachovává více enzymů, což může mít pozitivní vliv na trávení.

  3. Vitamíny a minerály: Raw med může obsahovat více vitamínů a minerálů ve srovnání s medem, který byl vystaven vysokým teplotám během zpracování.

  4. Přírodní krystalizace: Raw med má tendenci krystalizovat rychleji než zpracovaný med. Krystalizace je přirozený proces, který neovlivňuje kvalitu medu. Mnoho lidí však preferuje tekutý med, a proto někteří výrobci raw medu mohou uvádět, že jejich med je ve skutečnosti tekutý, i když je neupravený.

  5. Chuť a aroma: Raw med může mít intenzivnější chuť a aroma než zpracovaný med, protože nebyl vystaven procesům, které by mohly ovlivnit jeho přirozené vlastnosti.

Z naší nabídky raw medů můžeme doporučit například jedlový med z řeckého ostrova Evia, jehož kvalita i chuť jsou skutečně excelentní!

jedlovy